Tolkens yrkesetikk

Begrepet god tolkeskikk er en norm som regulerer tolkens oppførsel og utførelse av arbeidet sitt. I Forskrifter om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven av 6. juni 1997, § 5, pålegges statsautoriserte tolker å utføre sin virksomhet i samsvar med god tolkeskikk.

Bestemmelsene er også gjeldende for alle som er oppført i Nasjonal tolkeregister, og bør dessuten være retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag, uansett om oppdragsgiveren er en offentlig myndighet, næringslivet eller en privat person.

Yrkesetiske regler for tolker

  • §1. Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha nødvendige kvalifikasjoner
  • §2. Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor hun/han er inhabil
  • §3. Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet
  • §4. Tolken skal tolke innholdet i alt som sies; intet fortie, intet tillegge og intet endre
  • §5. Tolken skal ha absolutt taushetsplikt
  • §6. Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke informasjon som hun/han har fått kjennskap til gjennom tolking
  • §7. Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under oppdraget
  • §8. Tolken skal si i fra når tolking ikke kan skje på forsvarlig måte
  • §9. En statsautorisert tolk som utfører skriftlige oversettelser har ikke adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av riktigheten av en oversettelse av et dokument, verken på selve oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.

Grunnleggende yrkesetiske retningslinjer gjelder formelt for tolker som utfører sin virksomhet på grunnlag av en statsautorisasjon, men bør være retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag, uansett om oppdragsgiver er en offentlig myndighet, fra næringslivet eller en privatperson.

Yrkesetiske regler for tolker er innarbeidet som et fast innhold i all kursvirksomhet som gjennomføres i regi av BravoTolk.

Det oppfordres å lese eller laste ned dokumentet i sin helhet.

Trenger du en dyktig tolk?

Ta kontakt med oss idag. Vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss