Tolkekurs

Ønsker du en yrkeskarriere som tolk, eller arbeider du allerede som tolk uten formell godkjenning eller oppføring i det nasjonale tolkeregisteret?

Bravo Tolk gjennomfører tolkekurs for begge målgrupper. Gjennom kursing søker vi å heve kompetansen til praktiserende tolker uten formell utdanning, samt kartlegge behovet for ytterligere videreopplæring.

Vi etterstreber høy kvalitet på våre tolketjenester, og arbeider aktivt opp mot kunder for å avdekke feil eller mangler. Alle som utfører oppdrag for oss har gjennomgått grundig kursing og testing, og vi oppfordrer alle våre tolker til videreutdanning.

Vi tilbyr alle våre tolker tolkekurs spesielt tilpasset ulike fagområder som:

Helse

Juridisk bistand

Politi

Privat næringsliv

Psykisk helse

Rettsvesen

Utdanning og undervisning

Utlendingsforvaltning

Trenger du en dyktig tolk?

Ta kontakt med oss idag. Vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss