Kommunikasjon via tolk

Som fagperson eller tjenestemann er det du som har ansvar for at kommunikasjonen med din tjenestemottaker er forsvarlig. Derfor er det du som må vurdere om tolking er nødvendig for å kunne utføre din oppgave i tråd med gjeldende lovverk.

Å tolke er en krevende oppgave som forutsetter kunnskap og øvelse, men også innsikt i yrkesetikk og samtaleteknikk. Det er derfor viktig at tolken som innkalles har de kvalifikasjonene som er nødvendig for å kunne tolke. Familie, medfølgende eller andre tilfeldige personer kan aldri opptre som tolk i det offentliges møte med individet. De er som regel subjektive og har ikke det faglige grunnlaget for å tolke. Hvis det er en kvalifisert tolk som er familie, vil tolken i en slik situasjon ikke være habil.

Barn skal aldri opptre på vegne av sin familie, andre barn eller på vegne av institusjonen.

For at tolkingen skal kunne fungere tilfredsstillende, er det en del du som tolkebruker må tenker på:

Før samtalen

 • Finn ut om du har behov for tolk og i hvilket språk
 • Gi informasjon til tolken om tema og antall personer til stede. Tolken må forberede seg til oppdraget
 • Bestill tolk så fort du vet at det er et tolkebehov. I enkelte språk kan det være vanskelig å få tak i tolk. Ved møter der mange er involvert, kan det lønne seg å bestille tolken først
 • Sett av nok tid til samtalen. Husk at alt vil bli sagt 2 ganger

Når samtalen skal gjennomføres

 • Start samtalen til avtalt tidspunkt, tolken har kanskje ikke tid til å vente hvis det er forsinkelser
 • Informer om hvordan tolkingen skal foregå, om tolkens nøytralitet og taushetsplikt, eller be tolken om å gjøre dette
 • Forklar hva som er målet med samtalen
 • Vær forberedt på å forklare en del begreper som er spesielle for ditt fag eller for institusjonen
 • Snakk direkte med din samtalepartner
 • Bruk et naturlig språk og ikke snakk for lenge av gangen
 • Ikke pålegg tolken andre oppgaver enn tolking

Brosjyren Å samtale via tolk finnes på mange språk og gir flere tips til tolkebrukere.

Trenger du en dyktig tolk?

Ta kontakt med oss idag. Vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss